Vad vi erbjuder

Bristen på operationskapacitet är ofta orsaken till att prioriterad vård inte blir utförd. Av självklara skäl så prioriteras akut- och cancersjukvården före den benigna elektiva sjukvården men där undanträngningseffekterna till slut kan bli kritiska för den senare.

Genom samarbeten har vi direktaccess till två toppmoderna operationsfaciliteter med perioperativa vårdresurser i världsklass på båda sidor om sundet i Greater Copenhagen Regionen. Här kan vi erbjuda kirurgi utan väntetid.

Expertis in-house

Läs mer Stäng

Höft – För måttliga till avancerade benförluster används något av DePuy Synthes, Strykers eller Zimmer-Biomets primär- eller revisionssystem beroende på operatörens preferenser.

Knä – Typiskt all form av revisionskirurgi men även mer volymbaserad primärkirurgi. I samarbete med DePuy Synthes använder vi ATTUNE® familjen för de flesta primär- och revisionsfall, vid mer extrema benförluster kan LPS™ systemet (Limb Preservation System) bli aktuellt.

Rygg – Instrumenterad kirurgi mot spondylolistes och annan kronisk instabilitetsmärta, men även mer volymbaserad diskbråck- och stenoskirurgi.

Bra att veta:
• Vi kan åta oss djupa protesinfektioner (steg I och II) men det förutsätter ett tätt samarbete med hemkliniken.
• Vi åtar oss ingen sarkomkirurgi eller ASA ≥4 patienter.

Övrig ortopedi och service

Läs mer Stäng

Visionen med Aeos är att bidra till att minimera kritiska vårdköer.

Genom att utgöra en självklar och flexibel samarbetspartner till företrädelsevis universitetssjukvården så är vår förhoppning att gemensamt kunna erbjuda komplex kirurgi i rimlig tid. Det är den offentliga sjukvården som bäst kan överblicka vilken vård som bör prioriteras. I praktiken är sannolikheten stor att samma kollegor som konstaterar eventuella kritiska väntetider samtidigt besitter de spjutspetskompetenser som krävs för att behandla respektive patient (och dessutom kan garantera hans/hennes kontinuitet i vården). På så vis skulle Aeos, om önskemål finns, även kunna erbjuda avancerad elektiv kirurgi inom såväl axel, fot, reuma och sport.

Rimligen skulle offentligfinansierad kompetens även kunna bidra externt för mer komplex kirurgi (avancerad kirurgi och/eller där utökat vårdbehov föreligger) under samma premisser som den idag tillåts bidra externt för mer volymbaserad kirurgi hos upphandlade vårdgarantiaktörer.

© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo