För vem

Klinikens fokus är komplex kirurgi – avancerad elektiv ortopedisk kirurgi som företrädelsevis bedrivs inom universitetssjukvården och/eller där det föreligger ett utökat vårdbehov, dvs för de patienter som i praktiken undanhålls vårdgarantin.

Vi erbjuder dig som representant för en sjukvårdshuvudman att teckna direkt vårdavtal med oss för specifik patient som bedömes ha fått vänta orimligt länge  på sin operation.

Vi ställer oss väldigt positiva till samtidigt besök av dig som kollega för ett ömsesidigt utbyte!

Är du själv patient så vill vi självklart hjälpa dig på alla sätt vi kan, och det finns flera alternativ!

Har du väntat i mer än 90 dagar på din operation, utan möjlighet att åtnjuta din lagstadgade rätt till vårdgaranti, så hoppas vi genom Aeos här kunna erbjuda dig ett alternativ. Vi rekommenderar dig att kontakta din hemklinik och fråga huruvida din planerade operation skulle kunna lämpa sig för ett direkt vårdavtal med oss.

Om du däremot tror att det är en mer “ordinär” höft- eller knäledsoperation du behöver, är huvudsakligen frisk (dvs inte har någon oreglerad allvarlig sjukdom) och önskar garanterad operation i närtid, så är du välkommen att vända dig direkt till artroscenter.se för en konsultation.

© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo