Välkommen till Aeos

Aeos bedriver avancerad elektiv ortopedisk kirurgi, och finns här för både dig som patient och dig som representant för en sjukvårdshuvudman.

Läs mer

Vårt team består av disputerade ortopedspecialister – alla med lång klinisk erfarenhet inom Köpenhamns respektive Skånes universitetssjukvård och handplockade för sin expertis inom respektive område. Vi utför framför allt avancerad ledprotes- och ryggkirurgi men kan även erbjuda validerad spjutspetskirurgi inom axel, fot, reuma och sport.

Genom våra samarbetspartners är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda toppmoderna operationsfaciliteter, den senaste operationstekniken och några av de dokumenterat bästa implantatkoncepten på marknaden – samtidigt som vi är tillräckligt små för att kunna vara flexibla, alltid med fokus att ge varje enskild patient en personlig, trygg och säker vård.

Vi är stolta över att kunna erbjuda prioriterad vård utan väntetid.
Välkommen!

Magnus Tveit Specialist i ortopedi, överläkare, med. dr, verksamhetschef och vd

För vem

Vi utför avancerad kirurgi som vanligtvis bedrivs vid universitetskliniker men erbjuder även kirurgi av mer volymbaserad karaktär, företrädelsevis där det samtidigt föreligger ett utökat vårdbehov. Oavsett så lovar vi varje patient den bästa tänkbara vården.

Läs mer

Etiskt ställningstagande

Aeos startades med visionen att utgöra ett flexibelt komplement och en självklar samarbetspartner till den högspecialiserade offentliga ortopediska sjukvården för de patienter som väntat mer än 90 dagar och som i praktiken undanhålls vårdgarantin.

Läs mer
© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo